Integritetspolicy

När du använder Pickatale-tjänsten (härefter Pickatale) eller är i kontakt med oss kommer vi att samla in och behandla personliga upplysningar om dig. Det är frivilligt att uppge personuppgifter men de flesta uppgifterna behövs för att kunna använda Pickatale och de är nödvändiga för att du ska kunna ingå ett avtal med oss. Om du inte ger oss informationen innebär detta att du inte kan använda Pickatale.

Nedan hittar du därför information om vilka personliga uppgifter som samlas in, varför vi gör detta och dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifterna.

1. Behandlingsansvarig

Behandlingsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar är Pickatale AS, CEO Espen Viskjer. Kontaktinformation till Pickatale AS är: Pickatale AS, Verkstedveien 1, NO-0277 Oslo
E-post: personvern@pickatale.no
Org.nr: 999 638 058

2. Varför samlar vi in uppgifterna och vilka uppgifter lagrar vi?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter till olika ändamål, allt efter vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi försöker att begränsa lagrade personuppgifter till ett minimum.

Vi samlar in följande personuppgifter till de angivna ändamålen:

Personnamn, E-post, Adress, Geografiskt område, Ålder, IP-adress, Smeknamn, Läsframstegsinformation.

Personuppgifterna samlas in och behandlas för att kunna leva upp till vårt avtal med dig vad gäller att använda Pickatale.

För att kunna hjälpa de som kontaktar oss har vi på grundval av en intresseavvägning bedömt det nödvändigt att behandla personuppgifter.

Vid förstagångsregistrering i Pickatale kommer vi att be dig om ett specifikt samtycke till de enskilda behandlingarna som listas här:

För de behandlingar som baseras på samtycke är det naturligtvis frivilligt att samtycka och samtycket kan allt dras tillbaka genom att kontakta oss på personvern@pickatale.no eller genom att gå in på Min sida.

3. Hur säkerställer vi dina uppgifter?

Dina uppgifter skickas från din surfplatta/mobil till våra servrar med hjälp av HTTPS. Vår databas är skapad för envägskommunikation så att ingen utomstående kan hämta ut informationen. Vi har implementerat och använder endast erkända säkerhetslösningar för att säkra dina uppgifter.

4. Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi ger inte vidare dina personuppgifter till andra såvida det inte föreligger en laglig anledning till ett sådant utlämnande. Exempel på en sådan anledning är oftast ett avtal med dig eller en lag som kräver att vi ska ge ut informationen. Pickatale har begränsad insyn i databasen så att endast våra anställda och de tredjeparter vi har databehandlaravtal med har tillgång till den. Pickatale kommer i vissa fall dela statistik från anonymiserade uppgifter med tredjeparter. Pickatale använder endast underleverantörer som har samma skyddsnivå för personuppgifter som vi har. Se mer längre ner under punkt 8.

5. Dina rättigheter?

Du har rätt till att kräva insyn, rättelser eller borttagande av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt till att kräva begränsad behandling, invända mot behandlingen och kräva din rätt till dataportabilitet. För att kunna använda dina rättigheter måste du skicka e-post till oss på personvern@pickatale.no eller skicka ett brev till oss på adressen som anges ovan. Vi kommer att svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom 30 dagar. Vi kommer att be dig om att bekräfta din identitet eller att uppge ytterligare information innan vi låter dig ta dina rättigheter gentemot oss i bruk. Detta gör vi för att säkerställa att det är dig vi ger tillgång till dina personuppgifter – och inte till någon annan som utger sig för att vara du. Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke för behandling av personuppgifter hos oss. Det enklaste sättet att göra detta på är att ändra dina inställningar på «Min sida» eller att skicka ett mejl till oss på personvern@pickatale.no.

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge det krävs för att vi ska kunna uppnå ändamålet som personuppgifterna samlats in för. Detta betyder till exempel att personuppgifter som vi behandlar på bakgrund av ditt samtycke tas bort om du tar tillbaka ditt samtycke. Personuppgifter vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig tas bort när avtalet är uppfyllt och alla plikter som följer av avtalsförhållandet har uppfyllts. Dina uppgifter lagras så länge du fortsätter att använda Pickatale. Om du säger upp din prenumeration kommer dina personuppgifter att raderas efter 1 år. Var uppmärksam på att avinstallering av appen inte innebär att personuppgifter tas bort eller att prenumerationen avslutas.

7. Hur lagras mina uppgifter?

I Pickatales databas, på vår amazon cloud-server.

8. Vilka är våra underleverantörer?

Pickatale använder sig av databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla

personuppgifter för oss. Vi har ingått databehandlaravtal med följande:

Google, Inc. (Databas, E-post, Analytics, Marknadsföring) 

Microsoft Corporation. (Language Pack Hosting, License Management)

Facebook, Inc. (Analytics, Marknadsföring),

Adjust (Analysverktyg),

Amplitude (Analysverktyg),

Slack Technologies (Intern kommunikation)

Mailchimp (Nyhetsbrev och automatiserade e-postmeddelanden)

Amazon (Hosting service)

Recurly (Crm-system, insamling av persondata)

Chartmougul (Användardata. Inte personifierad)

Zendesk (Kundtjänst)

Leanplum (Insamling av användardata)

Adjust Collecting (Anonymiserad användardata, inte personifierad)

Stripe Collecting (Användardata, betalningstjänst)

Strex AS (Användardata, betalningstjänst)

9. Ändringar

Om det skulle ske ändringar av våra tjänster eller ändringar i regelverket om behandling av personuppgifter kan det medföra ändringar i informationen vi har gett dig här. Ändringar kommer att publiceras i form av en uppdatering av appen. Dessutom kommer uppdaterad information alltid finnas lättillgänglig på vår hemsida.

10. Klagomål

Om du är missnöjd med Pickatales hantering av dina personuppgifter får du gärna kontakta Pickatale på personvern@pickatale.no. Registrerade användare kan även klaga på Pickatales behandling av personuppgifter genom att kontakta Datainspektionen.