Angelina Ballerina: Angelinas nya skola

Förbi Katharine Holabir

Angelina ska precis börja i en ny skola och är därför lite ängslig! Kommer Angelina att övervinna sin rädsla innan den första skoldagen?

Rekommenderad ålder: 4+

Kategori: Action And Adventure Pickatale, Characters, Classics, Picture books

Språk: Svenska

Berättare: Lotta, Tellary, IVS

Illustratör: Helen Craig

ISBN: 978-87-7222-019-2