Angelina Ballerina: Prima ballerina

Förbi Katharine Holabir

Angelina vill vara lika duktig som de äldre ballerinorna – NU, på en gång! Men kommer hon att behöva lära sig vänta på att hennes drömmar ska bli verklighet?

Rekommenderad ålder: 4+

Kategori: Action And Adventure Pickatale, Characters, Classics, Picture books

Språk: Svenska

Berättare: Lotta, Tellary, IVS

Illustratör: Helen Craig

ISBN: 978-87-7222-021-5