Benbyggarna

Förbi Janet Davies

Jonny har brutit armen och oroar sig över att han aldrig kommer att kunna leka med sina vänner igen. Men när hans mamma förklarar hur "fixarna" i hans kropp håller på att ordna benbrottet, blir han väldigt intresserad och entusiastisk. Hans mamma använder de medicinska namnen och Jonny jämför dem med utrustning på en byggarbetsplats. Det är aldrig för tidigt att väcka ett vetenskapsintresse hos ditt barn.

Rekommenderad ålder: 8+

Kategori: 3-4 class, Knowledge, Learning, Natural sciences, Picture books

Språk: Svenska

Berättare: Vincent Forcier

Illustratör: DotPixel

ISBN: 978-82-322-0381-9