Brandman Sam: Den stora branden i Pontypandy

Förbi D. Gingell, D. Jones & R. J. M. Lee

Kommer brandman Sam och hans team kunna rädda Pontypandy från skogsbranden?

Rekommenderad ålder: 3+

Kategori: Action And Adventure Pickatale, Characters, Classics, Picture books

Språk: Svenska

Berättare: Anna, Tellary, IVS

Illustratör: Buster Nordic

ISBN: 978-87-7222-040-6