Det lilla loket som kunde

Förbi Erin Tullius

Cornelius är ett lok som är uppspelt. Han ska få dra en last med leksaker och mat över berget till barnen på andra sidan. Men han kan inte göra det själv. Han ber om hjälp från andra stora loksom alla säger nej. Till slut går ett litet blått lok med på att hjälpa till. Det är svårt! Hon drar och drar, och hela tiden säger hon: "Jag tror att jag kan!" Till slut lyckas hon. Berättelsen handlar om lagarbete, ihärdighet och positivt tänkande.

Rekommenderad ålder: 5+

Kategori: 1-2 class, Adventure, Everyday Life, Family & Friends, Fun & Play, Lifestyle, Norwegian, Picture books

Språk: Svenska

Berättare: Celina Dean

Illustratör: Natalia B.

ISBN: 978-82-322-0037-5