Jack och bönstjälken

Förbi Benjamin Tabart/ retold by: Jennifer Alvarado

Jack, en fattig pojke, gör något ganska dumt. Han byter ut familjens ko mot magiska bönor. Han planterar de magiska bönorna och de växer till en bönstjälk som sträcker sig upp i himlen. Han klättrar uppför bönstjälken, träffar på en jätte och stjäl hans rikedomar. Vid sitt tredje besök i jättens slott upptäcks han. Men han skyndar sig nerför bönstjälken och hugger ner den och jätten dör. Historien är baserad på en gammal engelsk saga från tidigt 1800-tal.

Rekommenderad ålder: 5+

Kategori: 1-2 class, Classics, Fairy Tales, Fantasy and Fables, Norwegian, Picture books

Språk: Svenska

Berättare: Vincent Forcier

Illustratör: Dotpix

ISBN: 978-82-322-0430-4