Känslor Jag ärorolig! Oro

Förbi Stephanie Huber

Henrik äroftaorolig. Han ärräddför att skada sig, han ärräddförmonstren under sängenoch han ärräddför att bli våt i regnet! Hurska Henrik göraför att slutaoroa sig så mycket?

Berättare: Vincent Forcier

Illustratör: Brankica Jovanovska

ISBN: 978-82-322-5349-4