Mytiska väsen

Förbi Adam Bodley

Alla kulturer runt hela jorden har mytiska väsen i sina legender, och de berättar alla sin egen historia om vårt förflutna. Vad som skrämde oss förr och vad vi fortfarande måste vara försiktiga med. Dessa myter har gått i arv från våra förfäder och var deras sätt att förklara världen omkring dem. Tänk bara på drakarna: de forntida folken fann enorma dinosaurieben som de förklarade genom att hitta på berättelser om jättestora, eldsprutande monster!

Rekommenderad ålder: 8+

Kategori: Non-fiction

Språk: Svenska

Berättare: Per, Tellary IVS

Illustratör: Ivan Dukovski

ISBN: 978-82-322-5794-2