Pompejis öde

Förbi Carolina Miilus-Larsen

Tänk dig att du hittar ett mystiskt klot i gräset intill en spottande och svärande gubbe som har cyklat omkull. Ett klot som visar bilder från ett annat liv du har levt. Och tänk dig att du med hjälp av klotet kan få resa tillbaka i tiden och vara den personen som du var då. Skulle du våga? I ett tidigare liv har tvillingarna Mia och Stella levt i romarrikets Pompeji. Där vet inte människorna att berget som de bor intill faktiskt är en vulkan som väldigt snart kommer explodera i ett stort utbrot

Rekommenderad ålder: 9+

Kategori: Children's books, Picture books, Swedish publishers

Språk: Svenska

Illustratör: Jonathan Björk Pozo

ISBN: 978-91-89055-31-5