Postis Per: Iskall specialleverans

Förbi John A. Cunliffe

När Postis Per såg att hans specialleverans var ett isblock förstod han att det skulle bli en kapplöpning med tiden att hinna få det till Grönby innan det smälte!

Rekommenderad ålder: 3+

Kategori: Action And Adventure Pickatale, Characters, Picture books

Språk: Svenska

Berättare: Nina, Tellary, IVS

Illustratör: Artful Doodlers

ISBN: 978-87-7222-044-4