Postis Per: Specialleverans på rymmen

Förbi John A. Cunliffe

Alla blir förvånade när de får se att Postis Pers specialleverans är en ko! Kommer Postis Per kunna bevisa att inget jobb är för svårt för Specialleveranser?

Rekommenderad ålder: 3+

Kategori: Characters, Classics, Picture books

Språk: Svenska

Berättare: Nina, Tellary, IVS

Illustratör: Artful Doodlers

ISBN: 978-87-7222-045-1