Postis Per: Värdefull specialleverans

Förbi John A. Cunliffe

Postis Per måste vara extra försiktig när han får i uppdrag att leverera en låda med ägg till Ami. Det är nämligen inga vanliga ägg. Det blir en kapplöpning med tiden för att rädda Grönbys ankungar!

Rekommenderad ålder: 3+

Kategori: Action And Adventure Pickatale, Characters, Picture books

Språk: Svenska

Berättare: Nina, Tellary, IVS

Illustratör: Artful Doodlers

ISBN: 978-87-7222-046-8