Skogshuggarens barn

Förbi Nadia Davis

En svältande skogshuggare lämnar över sin dotter till Fedrottningen för att hon ska ta hand om flickan. Väl i Feernas land får flickan nycklar till riket, men Fedrottningen varnar henne och säger att hon inte får öppna den trettonde dörren. Flickan är olydig, men kommer hon att berätta sanningen eller fortsätta ljuga tills hon är i riktig fara?

Rekommenderad ålder: 8+

Kategori: English Fiction, Fantastic Tales, Fantasy and Fables, Norwegian, Picture books

Språk: Svenska

Berättare: Anna, Tellary IVS

Illustratör: Abdun Kholis

ISBN: 978-82-322-8078-0