Ta er tid att lyssna tillsammans

16 July 2019

Lyssna på en ljudbok tillsammans med barnen och visa intresse för innehållet. Då visar du dina barn att både de och boken är viktiga att lägga tid på. Det menar specialpedagog Herdis Palsdottir.

Skola, läxor och organiserade aktiviteter på kvällar och helger är vardag för många barn, och när det är många roliga aktiviteter som konkurrerar om tiden blir det inte mycket tid för pauser. Sommarlovet är inget undantag.


– Vi kämpar ofta så mycket för att barn ska få många upplevelser och besöka många platser, men det viktigaste är faktiskt att den vuxne finns tlll hands, både fysiskt och psykiskt, säger Herdis Palsdottir. Hon är specialpedagog, EQ-terapeut och grundare av EQ Institute som erbjuder terapi och upplärning inom relationskompetens och emotionell intelligens (EQ) Hon har tidigare även deltagit i forskningsprojekt och skrivit en rad fackböcker om hur man kan utveckla goda läs- och skrivfärdigheter hos barn.


– Erfarenheten visar att det viktigaste för barn inte är vad de gör tillsammans med oss vuxna utan stämningen de upplever när de är tillsammans med oss. Genom att vi visar barnen att vi vill tillbringa tid med dem, till exempel genom att läsa tillsammans, berättar vi för dem att de är viktiga, säger Herdis Palsdottir.

Genom att visa barnen att vi vill tillbringa tid med dem, till exempel genom att läsa tillsammans, säger vi dem att vi är viktiga, säger specialpedagog och EQ-terapeut Herdis Palsdottir.

Utrymme för tid till varandra

I stället för att proppa lovet fullt med aktiviteter kan det vara fint att sätta av utrymme till de värdefulla pauserna, och visa barnen att du gärna vill tillbringa tid med dem, menar Herdis Palsdottir som föreslår att en lyssningsstund med en ljudbok kan vara just en sådan paus.

– Det är så viktigt att läsning inte blir ännu ett måste, något vi måste aktivera barnen med utan att även vi vuxna är med. Jag känner till exempel en mamma med två söner på 8 och 6 år som har en fast kvällsritual när de borstar tänderna ihop och så lägger hon sig i sängen med barnen och lyssnar på ljudbok tillsammans med dem.


Det är bra att hålla fast vid liknande vanor i vardagen, som gör att barnen känner att de är viktiga, menar Palsdottir.

– Och lika viktigt som att lyssna ihop är det att den vuxne och barnet tillsammans pratar om vad de har lyssnat på. Att vi inte bara talar till barnet utan också med.

 – Då lär vi barnet att skapa text, och när jag skapar text, då skapas jag. Och när jag skapar muntlig text, och upplever att den jag älskar mest i hela världen lyssnar, så upplever jag att det jag har att komma med är viktigt. Barn vet att vuxna lägger tid på det de gillar. Alltså: Om den vuxne lägger tid på böcker så är böcker viktiga. och lägger den vuxne tid på mig så är jag viktig.

Var en läsande förebild

Som vuxna läsare har de flesta av oss insett att det krävs att vi sätter av tid och pausar från vardagen kring oss för att vi ska kunna komma in i en bok, förlora oss i handlingen och leva oss in i karaktärerna. Den prioriteringen tror Palsdottir är viktig att vi visar barnen.

– Barn lär sig av att se vad föräldrarna gör. Vi lägger grunderna när barnen är små för vilka aktiviteter de själva kan välja. Då är det smart att visa vad jag väljer till och vad jag väljer bort. Om jag visar att jag är glad att kunna sätta mig med en bok så blir jag en god förebild för barnen. Och om jag sedan lägger 10 minuter varje dag på en bok och sedan pratar med barnen om den så berättar jag därigenom för barnen att ”du är viktig för mig, och jag älskar böcker”.

– Men det krävs av mig att jag är både mentalt och fysiskt närvarande. Att jag faktiskt lyssnar och inte börjar fundera på vad vi ska äta till middag.

Därför är det bra att prata tillsammans under lyssningsstunden :

Nyfiken på Pickatale? Prova oss gratis här.

Källa: Herdis Palsdottir