Villkor för användning

1. Om våra villkor och åldersbegränsningar

Tack för att du valde oss! 

Genom att använda Pickatale-tjänsten, appen, hemsidorna eller applikationerna (“Pickatale”), samt genom att köpa produkter eller tjänster från oss ingår du ett bindande avtal med Pickatale AS.

Pickatale tillhandahåller en abonnemangstjänst som ger användare tillgång till en läs- och ljudboksapp för barn

När du har ingått ett avtal med Pickatale AS kommer du att få tillgång till Pickatale via din prenumeration. 

Prenumerationerna varierar i pris och innehåll. För mer information om din prenumeration gå till «Min sida». Om du har köpt din prenumeration hos Google Play eller i App Store kan du hitta information om din prenumeration där.  

Ditt avtal med oss ​​inkluderar dessa användarvillkor (“villkor”) och vår integritetspolicy. Om du inte godtar våra villkor kan du inte använda tjänsten.

För att kunna använda Pickatale måste du:

(a) vara över 18 år eller ha samtycke från en förälder eller målsman för att kunna använda Pickatale; och

(b) ha rättshandlingsförmåga för att kunna ingå bindande avtal med oss ​​och att du inte är förhindrad enligt gällandelagstiftning.

All information du registrerar hos Pickatale måste vara helt korrekt och fullständig. Vi ber dig att hålla informationen uppdaterad och att du rättar informationen så snart det sker ändringar.

2. Ändringar i villkoren

Ibland gör vi ändringar i Pickatale och i våra villkor. Vi kommer att informera om sådana ändringar. Sådan information kommer att bli gitt på den registrerte mailadress. Om du fortsätter använda Pickatale efter att ändringarna är gjorda, godtar du automatiskt ändringarna.

3. Registrering och ansvarighet

Som en del av registreringsprocessen kommer du att bli ombedd att skapa ett konto och bli kund hos Pickatale (“Kund”). För att kunna registrera dig ombeds du att ange registreringsinformation (inklusive namn, e-postadress och potentiell annan unik identifierande information (“Registreringsinformation”) som alltid måste vara korrekt och uppdaterad. Registreringsinformationen och annan personlig information om dig är underlagd vår integritetpolicy som förklarar detaljerat vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vem vi delar den med. https://pickatale.se/privacy-policy/

Vi samlar inte in eller registrerar personuppgifter om barn under 13 år. För barn under 13 år måste en förälder, eller en målsman, registrera användarkontot i eget namn, hitta på ett smeknamn och välja en avatar åt barnet.

En prenumeration kan ha upp till 4 unika användare. 

Såvida du inte ger föräldrasamtycke eller skapar ett konto för ett barn (definierat nedan) får du inte:

Du samtycker till att du ensam är fullständigt ansvarig för att upprätthålla sekretessen och uppriktigheten kring medlemskontot, registreringsinformationen och för alla aktiviteter som sker via ditt medlemskonto. Vänligen informera oss på hei@pickatale.com om du misstänker att någon har försökt logga in på ditt konto eller om du upptäcker ovanlig aktivitet, inklusive förlust, stöld eller avslöjande av ditt lösenord eller kreditkortsinformation till andra.

Du är ansvarig för allt användande och all aktivitet via din Pickatale-prenumeration. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera eller avsluta ett kundkonto och vägra tillgång till framtida användande av Pickatale om 

Proceduren för att registrera sig varierar efter användarens ålder:

Användare som är myndiga: Om du är myndig, d.v.s. över 18 år i Sverige, kan du registrera dig och bli kund genom att ange registreringsinformationen och följa instruktionerna under själva registreringsprocessen.

Användare mellan 16 år och 18 år: Om du är över 16 år i Sverige, men omyndig , kan du registrera dig och bli kund på egen hand så länge du får dina föräldrars samtycke innan du registrerar dig. Genom att fortsätta använda Pickatale bekräftar och garanterar du att du har fått den tillåtelsen.

Användare under 16 år: Om du är under 16 år måste en av dina föräldrar eller din förmyndare skapa ett konto till dig.

4. Tillgång till tjänsten

Pickatale och allt innehåll som erbjuds genom tjänsten (bilder, illustrationer, text, programvara, teknik etc.) tillhör Pickatale AS eller våra licensgivare. Genom en prenumeration på Pickatale ger vi dig begränsad rätt till icke-kommersiellt bruk av Pickatales innehåll. Tillgången till tjänsten gäller så länge du har ett avtal med oss. Du får inte dela eller överföra Pickatale eller innehållet, helt eller delvis, till någon annan part.

Alla Pickatales funktioner, varumärken, logotyper, domännamn och andra funktioner i Pickatale-märkesvaran tillhör Pickatale AS. Pickatale AS och/eller dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter i Pickatale som inte är specifikt licensierade i enlighet med dessa villkor. Med mindre än att du och Pickatale AS är överens i ett separat skriftligt avtal, är innehållet som är tillgängligt via Pickatale endast till privat bruk och får inte användas kommersiellt. Med undantag för det som är tillåtet i dessa villkor får du inte kopiera, modifiera, reproducera, publicera, distribuera, visa eller överföra allt eller delar av Pickatale eller innehållet för kommersiella, icke-kommersiella eller offentliga syften.

Du måste följa gällande användarvillkor och avstå från att använda Pickatale (inkluderat, men inte begränsat till, innehåll) i strid med villkoren. Du har rätt till att använda programvaran som följer med i Pickatale under dessa villkor.

5. Tredjepartsapplikationer

Pickatale kan välja att tillåta en tredjeparts applikations-, hemsida- eller tjänstplattform för att göra produkter och tjänster tillgängliga för dig (“Tredjepartsapplikationer”). Användandet av dessa tredjepartsprogram sker i överenstämmelse med respektive användarvillkoren för respektive tjänst. Du är införstådd i att Pickatale AS inte är ansvariga för funktionerna eller innehållet i någon tredjepartsapplikation och frånskriver sig ansvar för innehållet i applikationer från tredjeparter som visas på Pickatale. Du är införstådd med att informationen och åsikterna i tredjepartsinnehållet inte är godkänt av, eller speglar, Pickatale AS synsätt.

Om Pickatale innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Sådana länkar kan inte tolkas som godkännande av oss av de länkade webbplatserna eller den information du kan få från dem. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

6. Samtycke

Genom att godkänna villkoren ger du oss rätt till att använda din enhet, processor, bandbredd och lagringsmaskinvara för att underlätta driften av tjänsten. Pickatale kräver för vissa funktioner tillgång till Internet. Nätverksanslutning kan påverka kvalitet, hastighet och användarvänlighet. Pickatale tar inget ansvar för detta, inklusive betalning för sådan tillgång till Internet. 

7. Regler för användande

För att se till så att Pickatales tjänster och användandet av Pickatale är roligt för alla, har vi infört några regler för att få använda appen;

Vi respekterar immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätt och varumärkesrättigheter. Det måste du också göra. Det betyder att det är förbjudet att:

 1. kopiera, återge, registrera eller avslöja någon del av Pickatale eller innehållet som har givits till dig via Pickatale, eller annat användande av Pickatale som inte är uttryckligen tillåtet i enlighet med dessa villkor.
 2. använda Pickatale till att importera eller kopiera lokala filer som du inte lagligen har rätt till att importera eller kopiera på detta sätt;
 3. rekonstruera, sammanställa, demontera, modifiera eller skapa avledande verk baserat på Pickatale eller vilken som helst del därav;
 4. kringgå teknik som vi, våra licensgivare, eller tredje part använder för att skydda innehåll som är tillgängligt genom Pickatale;
 5. kringgå eventuella begränsningar för tillgängligheten av Pickatale i ett bestämt land eller jurisdiktion;
 6. ta bort eller ändra upphovsrättsförklaringar eller andra märkningar om immateriella rättigheter hos Pickatale;
 7. ge vidare ditt lösenord till en annan person eller använda en annan kunds användarnamn och lösenord.

Vänligen respektera Pickatale och Picktales andra användare. Det är förbjudet att delta i aktiviteter i Pickatale som:

 1. är stötande, ärekränkande, pornografiska eller oanständiga
 2. är olagliga, eller är menade att främja eller begå olaga handlingar av något slag, inklusive, men inte begränsat till, att bryta immateriella rättigheter, integritet eller andra Pickatale AS egendomsrättigheter eller tredje part
 3. innehåller personlig information från tredje part eller är menad att kräva sådan personlig information;
 4. trakasserar eller mobbar andra medlemmar;
 5. efterliknar en annan användare, person eller enhet, eller är falsk och vilseledande i sitt beteende;
 6. framhäver kommersiella produkter eller tjänster; eller
 7. bryter mot dessa villkor.

Om Pickatale AS anser att du har brutit mot någon av dessa användarregler, eller om du har brutit mot villkoren i övrigt, kan Pickatale AS avsluta ditt konto.

8. Tekniska begränsningar och modifikationer

Vi gör allt vi kan för att hålla Pickatale operativt. Det kan dock uppstå tekniska problem och ibland utförs  underhåll som kan leda till  tillfälliga störningar. Vi förbehåller oss rätten till att ändra eller suspendera, tillfälligt eller permanent, funktioner i Pickatale. Detta kan ske antingen med eller utan varsel, och vi är inte ansvariga gentemot dig för avbrott, ändringar eller uppsägande av Pickatale eller någon del i samband med detta, förutom inbetalad igångvarande prenumeration. Vi är inte skyldiga till att upprätthålla, stötta, uppgradera eller uppdatera Pickatale och innehållet.

9. Ångerrätt, provperiod, betalning, uppsägning

Vid distansavtal har du vanligtvis rätt att ångra dig och få köpeskillingen återbetald om meddelande om ångerrätt skickas inom fjorton (14) dagar efter köpet (“Ångerrätt “). Denna ångerrätt gäller dock inte för digitalt innehåll då  programvaran laddas ner, se 2 kap. 11 §  lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Vi vill göra dig uppmärksam på att ångerrätten går förlorad när du laddar ner Pickatale. 

Prenumerationen har en gratis provperiod på 30 dagar och efter provperiodens slut fortsätter prenumerationen som en betald prenumeration utan ytterligare meddelande. Gratis provperiod ges endast en gång per kund. Prenumerationen löper tillsvidare och kan sägas upp när som helst av kund. Vid uppsägning avslutas prenumerationen från och med att innevarande prenumerationsperiod löper ut. Din prenumerationsperiod framgår av ”min sida”.

Om du har köpt tillgång till tjänsten via Pickatale kan du säga upp prenumerationen genom att skicka ett mejl till hei@pickatale.com

Vi är inte ansvariga för prenumerationer som är köpta via Google Play eller i AppStore. Om du har köpt en prenumeration via Google Play eller i AppStore gäller deras villkor. 

Vi förbehåller oss rätten till att ändra priset på prenumerationerna. Vid eventuella prisändringar kommer vi att förvarna dig på den registrerte mailadress. Prisändringar för prenumerationer träder i kraft när nästa prenumerationsperiod börjar, men ei med kortare varsel än 30 dagar. Till exempel: Om prenumerationen löper en månad i taget och vi förvarnar dig om prisändringen den 1. april, träder det nya priset i kraft från och med 1 maj.

Genom att fortsätta använda Pickatale efter att prisändringen träder i kraft, godtar du det nya priset.

10. Villkor för uppsägning

Vid misstanke om eller dokumenterat obehörigt användande av ditt Pickatale-abonnemang, eller om du inte efterlever dessa villkor, kan vi säga upp ditt avtal med oss eller neka dig tillgång till Pickatale med rimlig varsel. Din prenumerationsperiod fremgår av «Min sida».

Om du vill veta hur du avslutar Pickatale, se avsnitt 9 ovan.

I den utsträckning som svensk lagstiftning tillåter det är vi utan ansvar för uppsägning av avtalet eller om vi nekar dig tillgång till Pickatale. Detta innebär bland annat att vi inte gör några återbetalningar.

Vissa betalningsmetoder kan vara föremål för avgifter från betaltjänstleverantören utanför Pickatales kontroll, och vi är inte ansvariga för detta. Våra betalningshanteringspartner kan ha sina egna villkor, som du bör läsa och acceptera innan du gör en betalning. 

11. Inga garantier

Även om vi försöker efter bästa förmåga att leverera tjänsten, så levereras Pickatale vid var tid “i befintligt skick”, utan några uttryckliga eller indirekta garantier av något slag, annat än vad som följer av tvingande  svensk lagstiftning. Du är själv ansvarig för användandet av tjänsten. Vi är inte ansvariga för tredjepartsapplikationer och/eller deras innehåll. 

Pickatale är inte ansvariga för transaktioner mellan dig och tredjeparter, som t.ex. AppStore eller Google Play. 

12. Ansvarsbegränsning

Vid brister eller förseningar i Pickatale, eller andra avvikelser från vår sida, har du endast rätt att avinstallera Pickatale-programvaran och/eller att sluta använda Pickatale, tredjepartsprogram eller tredjepartsapplikationers innehåll. Vi är inte ansvariga för eventuella indirekta förluster. Detta gäller bara i den utsträckning som är tillåtet enligt svensk lagstiftning.

13. Hela avtalet

Ditt avtal, inklusive dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter eventuella tidigare ingågna avtal. Ibland erbjuder vi dig möjligheten att delta i tävlingar och undersökningar (“Speciella kampanjer”) via tjänsten. Speciella kampanjer kan ha sina egna särskilda villkor. 

14. Lagar och jurisdiktion 

Avtalet och dessa villkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. 

Ett klagomål mot Pickatale, inklusive till exempel ett klagomål om köp av prenumeration, som inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse genom direktkontakt med Pickatale, kan skickas till Allmänna Reklamationsnämnden för medling, se https://www.arn.se/. 

Det är också möjligt att klaga via Europeiska kommissionens klagomålsportal online, där klagomål kan lämnas in här www.ec.europa.eu/odr. Denna rätt till klagomål är särskilt relevant för konsumenter som är bosatta i ett annat EU-land än Sverige. Om du lämnar in ett klagomål via denna portal, ange vår e-postadress hei@pickatale.com.

15. Kontaktuppgifter

Pickatale AS
Verkstedveien 1
NO-0277, Oslo
Norway

E-post: hei@pickatale.com
Telefon: +47 480 47 980
Org. och VAT nr: 999 638 058

Vi hoppas att du gillar Pickatale!

Copyright © 2021 Pickatale AS AS. Alla rättigheter förbehålles.

Dessa villkor uppdaterades i april 2021.