Vilkår og betingelser for bruk

Om vilkårene og aldersbegrensninger

Takk for at du valgte oss!

Ved å bruke Pickatale-tjenesten, appen, nettsidene eller applikasjonene («Pickatale»), samt å kjøpe produkter eller tjenester fra oss, inngår du en bindende avtale med Pickatale AS.

Når du har inngått en avtale med Pickatale AS, vil du kunne få tilgang til Pickatale via abonnementet ditt. Abonnementene varierer i pris og innhold. For mer informasjon om abonnementet ditt, gå til «Min side».

Din avtale med oss ​​inkluderer disse bruksbetingelsene («Vilkårene»), så vel som vår personvernpolicy. Hvis du ikke godtar Vilkårene, kan du ikke bruke tjenesten.

1. For å bruke Pickatale må du:

(a) være over 18 år, eller ha samtykke fra foreldre eller verge til å bruke Pickatale; og

(b) har juridisk evne til å inngå bindende avtale med oss ​​og ikke forhindres i å gjøre det i henhold til gjeldende lover.

All informasjon du registrerer hos Pickatale må være nøyaktig, presis og fullstendig. Vi ber deg om å holde informasjonen oppdatert dersom noen endringer oppstår.

2. Endringer i vilkårene

Av og til kan vi gjøre endringer i Pickatale og vilkårene. Vi vil varsle deg om slike endringer. Ved å fortsette å bruke Pickatale etter endringene, godtar du endringene.

3. Registrering og sikkerhet

Som en del av registreringsprosessen vil du bli bedt om å opprette en konto og bli medlem av Pickatale (et «Medlem»). For å registrere deg, vil du bli bedt om å oppgi viss registreringsinformasjon (inkludert navn, e-postadresse og potensielt annen unikt identifiserende informasjon («Registreringsinformasjon»), som alltid må være korrekt og oppdatert. Registreringsinformasjon og annen personlig informasjon om deg er underlagt vår personvernpolicy, som forklarer detaljert informasjonen vi samler inn, hvordan vi bruker den, og hvem vi deler den med.

Vi samler ikke inn eller registrerer personlige opplysninger om barn under 13 år. For barn under 13 år må en forelder eller en verge registrere brukerkontoen i eget navn, opprette et kallenavn og velge en avatar for barnet.

Hver registrering gjelder kun for en bruker.

Du har ikke lov til å dele innloggingsinformasjonen din med noen annen person, eller

– bevisst bruke navn, identitet eller e-post eller annen person til å bli medlem eller i forbindelse med din bruk av Pickatale uten tillatelse (med mindre du gir foreldres samtykke eller oppretter en konto for et barn (definert nedenfor),

– bruke en e-postadresse eller annen betegnelse som er støtende eller på annen måte upassende, eller

– la tredjepart bruke innloggingsinformasjonen din.

Du samtykker i at du er fullt og alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til medlemskontoen og Registreringsinformasjonen og for alle aktiviteter som skjer med din medlemskonto.

Vennligst informer oss på hei@pickatale.no hvis du mistenker at noen har forsøkt å logge på kontoen din, eller du oppdager uvanlig aktivitet, inkludert tap, tyveri eller avsløring av passordet ditt eller kredittkortinformasjon til andre.

Du er ansvarlig for all bruk og aktivitet gjennom ditt Pickatale-abonnement. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere eller avslutte en medlemskonto og nekte fremtidig bruk av Pickatale hvis vi lærer eller mistenker at du har gitt oss falsk, krenkende eller villedende informasjon, eller informasjon som ikke er tillatt i henhold til disse Vilkårene, eller hvis du eller noen andre bruker din medlemskonto til å delta i aktivitet som bryter disse vilkårene, er ellers feil eller ulovlig.

Prosedyren for å registrere seg varierer avhengig av brukerens alder:

Brukere som er myndige: Hvis du er myndig i din jurisdiksjon eller eldre, kan du registrere deg og bli medlem alene ved å gi registreringsinformasjonen og følge instruksjonene under registreringsprosessen.

Brukere mellom 13 år og myndighetsalder: Hvis du er 13 år, men yngre myndighetsalderen i din jurisdiksjon, kan du registrere deg og bli medlem på egen hånd så lenge du får dine foreldres samtykke før du registrerer deg. Ved å fortsette å bruke Pickatale, bekrefter og garanterer du at du har fått den tillatelsen.

Brukere under 13 år: Hvis du er under 13 år må dine foreldre eller din verge opprette en konto for deg.

4. Bruksrett

Pickatale og alt innhold som tilbys gjennom tjenesten (bilder, tegninger, tekst, programvare, teknologi, etc.) tilhører Pickatale AS eller våre lisensgivere. Gjennom abonnementet på Pickatale gir vi deg begrenset rett til ikke-kommersiell bruk av Pickatales innhold. Bruksretten gjelder så lenge du har en avtale med oss.

Du må ikke dele eller overføre Pickatale, eller innholdet, helt eller delvis, til noen annen part.

Alle Pickatales funksjoner, varemerker, logoer, domenenavn og andre funksjoner i Pickatale-merkevaren tilhører Pickatale AS. Pickatale AS og/eller dets lisensgivere forbeholder seg alle rettigheter i Pickatale som ikke er spesifikt lisensiert i henhold til disse Vilkårene. Med mindre du og Pickatale AS ellers er enige i en separat skriftlig avtale, er innholdet tilgjengelig gjennom Pickatale kun til personlig bruk og ikke for kommersiell utnyttelse. Med unntak av det som er tillatt i disse Vilkårene, kan du ikke kopiere, modifisere, reprodusere, publisere, distribuere, vise eller overføre alt eller deler av Pickatale eller innholdet for kommersielle, ikke-kommersielle eller offentlige formål.

Du må følge våre til enhver tid gjeldende brukervilkår og avstå fra bruk av Pickatale (inkludert, men ikke begrenset til, innhold) i strid med Vilkårene.

Du har rett til å bruke programvaren som følger med i Pickatale under disse Vilkårene.

5. Tredjeparts applikasjoner

Pickatale kan velge å tillate en tredjeparts applikasjons-, nettside- eller tjenesteplattform for å gjøre produkter og tjenester tilgjengelige for deg («Tredjeparts applikasjoner»). Bruk av disse Tredjepartsprogrammene er underlagt de respektive bruksvilkårene for hver tjeneste. Du forstår og er enig i at Pickatale AS ikke er ansvarlig for funksjonene eller innholdet i noen Tredjeparts applikasjoner og påtar seg intet ansvar for innholdet i innhold fra tredjepart som vises på Pickatale. Du forstår at informasjonen og meningene i tredjepartsinnholdet ikke er godkjent av, eller reflekterer Pickatale AS syn.

6. Samtykke

Ved godkjenning av vilkårene gir du oss rett til tillate Pickatale å bruke prosessor, båndbredde og lagringsmaskinvare på enheten din for å lette driften av tjenesten.

7. Bruksregler

For å sikre at Pickatale tjenester og bruk av Pickatale er morsomt for alle, har vi etablert noen bruksregler;

Vi respekterer immaterielle rettigheter, for eksempel opphavsrett og varemerkerettigheter. Du må gjøre det samme. Dette betyr at det er forbudt å:

(a) kopiere, gjengi, registrere eller avsløre noen del av Pickatale eller innhold som er gitt til deg via Pickatale, eller annen bruk av Pickatale som ikke er uttrykkelig tillatt i henhold til disse vilkårene.

(b) bruke Pickatale til å importere eller kopiere lokale filer som du ikke lovlig har rett til å importere eller kopiere på denne måten;

(c) rekonstruere, dekompilere, demontere, modifisere eller opprette avledede verk basert på Pickatale eller en hvilken som helst del derav;

(d) omgå teknologi som vi, våre lisensgivere, eller noen tredjepart bruker for å beskytte innhold tilgjengelig gjennom Pickatale;

(e) omgå eventuelle begrensninger for tilgjengeligheten av Pickatale i et bestemt land eller jurisdiksjon;

(f) fjerne eller endre opphavsretts erklæringer eller andre merknader om immaterielle rettigheter i Pickatale;

(g) gi passordet ditt til en annen person eller bruke et annet medlems brukernavn og passord.

Vennligst respekter Pickatale og andre brukere av Pickatale. Det er forbudt å delta i noen aktivitet på Pickatale som:

(a) er støtende, ærekrenkende, pornografisk eller uanstendig

(b) er ulovlig, eller er ment å fremme eller begå ulovlige handlinger av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på immaterielle rettigheter, personvern eller andre eiendomsrettigheter til Pickatale AS eller noen tredjepart

(c) inneholder personlig informasjon fra tredjeparter eller er ment å kreve slik personlig informasjon;

(d) trakasserer eller mobber andre medlemmer;

(e) etterligner en annen bruker, person eller enhet, eller er ellers uærlig falsk eller villedende adferd;

(f) fremmer kommersielle produkter eller tjenester; eller

(g) bryter disse vilkårene.

Hvis Pickatale AS mener at du har brutt noen av disse bruksreglene eller Vilkårene for øvrig kan Pickatale AS avslutte kontoen din.

8. Tekniske begrensninger og modifikasjoner

Vi vil gjøre en innsats for å holde Pickatale operativ. Imidlertid kan det oppstå tekniske problemer eller vedlikehold fra tid til annen, noe som medfører midlertidige forstyrrelser. Vi forbeholder oss retten til å endre eller suspendere, midlertidig eller permanent, funksjoner i Pickatale. Dette kan skje enten med eller uten varsel, og vi er ikke ansvarlige overfor deg for avbrudd, endring eller oppsigelse av Pickatale eller noen del av dette i forbindelse med dette, utover innbetalt gjenværende abonnement beløp. Vi er ikke forpliktet til å opprettholde, støtte, oppgradere eller oppdatere Pickatale, og innholdet.

9. Angrerett, Betaling, oppsigelse

Hvis du bor i et land som er medlem av EØS og har kjøpt et abonnement, har du normalt rett til å angre deg og motta full refusjon innen fjorten (14) dager etter kjøpet («Angrerett «). Dette gjelder ikke ved nedlasting av programvare jf. angrerettloven § 22 n. Vær derfor oppmerksom på at Angreretten går tapt ved nedlasting av Pickatale.

Abonnementet løper inntil det sies opp. Det er viktig at abonnementet avsluttes der det ble startet:

Abonnement som er kjøpt gjennom Google eller Apple ligger under deres brukeravtale. Du kan administrere eller avslutte ditt abonnement gjennom lenkene under: 

Apple:  https://apps.apple.com/account/subscriptions

Google: https://play.google.com/store/account/subscriptions

Om du har abonnert gjennom vår nettside, kan du administere ditt abonnement fra Min Side, se lenken under: 
https://pickatale.no/min-side/

Vi forbeholder oss retten til å endre prisen på abonnementene. Ved eventuelle prisendringer, vil vi varsle deg. Prisendringer for abonnementer trer i kraft ved begynnelsen av neste abonnementsperiode. For eksempel, hvis abonnementet ditt går i perioder på en måned av gangen, og vi vil varsle deg om en prisendring 15. april, gjelder den nye prisen fra 1. mai.

Ved å fortsette å bruke Pickatale etter at prisendringen trer i kraft, godtar du den nye prisen.

10. Vilkår for opphør

I tilfelle mistanke om eller dokumentert uautorisert bruk av ditt Pickatale-abonnement, eller hvis du ikke overholder disse Vilkårene, kan vi si opp avtalen din med oss, eller suspendere tilgangen din til Pickatale med rimelig varsel.

Hvis du vil vite hvordan du slutter Pickatale, se avsnitt 9 ovenfor.

I den utstrekning som tillates av norsk lov, er vi uten ansvar for oppsigelse av avtalen, eller hvis vi suspenderer din tilgang til Pickatale. Dette innebærer blant annet at vi ikke gir refusjon.

11. Ingen garantier

Selv om vi forsøker etter beste evne å levere tjenesten, blir Pickatale levert «som den er», uten eksplisitte eller indirekte garantier av noe slag, med mindre annet følger av norsk lov.

Du er selv ansvarlig for din bruk av tjenesten.

Vi er ikke ansvarlige for Tredjeparts applikasjoner og / eller deres innhold. Pickatale er ikke ansvarlig for transaksjoner mellom deg og tredjeparter annonsert på eller gjennom Pickatale.

12. Ansvarsbegrensning

Ved mangler eller forsinkelser i Pickatale, eller annet brudd fra vår side, har du kun rett til å avinstallere Pickatale-programvaren og å slutte å bruke Pickatale, tredjepartsprogrammer eller tredjeparts applikasjon innhold. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle indirekte tap. Dette gjelder bare i den utstrekning som er tillatt etter norsk lov.

13. Hele avtalen

Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og oss og erstatter eventuelle tidligere avtaler.

Av og til kan vi tilby deg muligheten til å delta i konkurranser og undersøkelser («Spesielle kampanjer») gjennom tjenesten. Spesielle kampanjer kan være underlagt spesielle vilkår og betingelser.

14. Valg av lov og jurisdiksjon

Avtalen er underlagt norsk lov og kan behandles ved forbrukernes alminnelige verneting.

Vi håper du liker Pickatale.

Copyright © 2019 Pickatale AS AS. Alle rettigheter reservert.

Pickatale AS
Verkstedveien 1
0277 Oslo
Org.no: 999638058